Youtube kasov aparat

Wonder Cells

С въвеждането на нови ограничителни изисквания по отношение на касовите апарати, средните предприятия са задължени да ги използват. Всяка компания, чийто годишен доход надвишава 20,000 PLN е целта на задължението за регистриране на фискално устройство.

При успеха, когато дейността е започнала в течение на годината, паричният лимит, до който сте освободен от водене на записи чрез касов апарат, се изчислява пропорционално на количеството кампания, която се провежда през годината.В контакт с тази група малки офиси е принудена да използва с касови апарати. В такива случаи все още е невъзможно да се купуват големи, сложни касови апарати, защото собствениците на такива компании търсят спестявания на всяка стъпка. Фискалните касови апарати на най-евтините компании предлагат устройства, предназначени специално за средния предприемач. В последния компонент, предприемачът трябва да отговори на въпроса какво очаква от касовия апарат и по какви причини ще бъде взета тази сума. Предлагането на такива суми е дори голямо. Собственикът на фирмата използва това, което иска. Такива касови апарати се характеризират с малка сума и не по-малко функционалност. Цените варират от няколкостотин до около една и половина хиляди. Те могат да се видят на преносимия касов апарат, който може да се използва в условия на продажба в естествено пространство, където продавачът трябва непрекъснато да се движи, но има и такива, които са направени в проекти за интериорен дизайн, където можете да зададете такъв касов апарат. В успеха на първия, производителят често дава правилната температура, при която касиерът може да изпълнява, тъй като не може да се използва при много бързи замръзвания. Също така такива касови апарати имат водоустойчиви клавиатури в случай на валежи.

Фондът, предназначен за средните предприемачи, има малък потенциал. Подобно на всички касиери, той създава дубликат на разписки, които трябва да бъдат взети в момента на подаване с данъчното наименование. При успеха на най-ниските често се споменават електронни копия, за да се постигнат компактни размери в брой. В по-големите билети има по-голяма възможност за отпечатване на дубликат на различна хартия.

В такива билети има функционални бутони, както и опция за спестяване на стоковата база. Също така много обемни пари могат да се смесват с компютъра, да се свържат баркод четци или електронни везни. Съществува и възможност за интегриране на касовия апарат с платежния терминал. Благодарение на тези хора, дори и малките фирми могат да си позволят удобно да водят записи за продажбите.