Sistemata na d rzhavna sigurnost i neynite elementi

Когато машината работи, тя представлява заплаха за служителя, който я пропуска. Поради настоящата причина е необходимо да се монтират предпазни устройства в машините, като същевременно се поддържа производствения капацитет. Компонентите и системите за сигурност използват предимно промишлени предприятия с различни средства за осигуряване на организации и технологични линии, производители на машини и партньори в технологичната линия.

В Полша документът, уреждащ това съмнение, е следният: Наредба на министъра на икономиката от 30 октомври 2002 г., в действителност, минимални изисквания по отношение на безопасността и хигиената на позицията в обхвата на машините, използвани от хората на работа (Закон № 191, т. 1596, с измененията , Законовите разпоредби и закони предвиждат, че машината трябва да бъде едно единствено аварийно хранилище, което ще позволи да се елиминира опасността или да се избегне. Изключение правят машините, при които защитният превключвател няма да намали риска, тъй като той няма да разгледа идеята в момента на спиране и няма да предотврати опасността. Най-популярните ключове са: ключове и електромагнитни блокировки за безопасност в организации и технологични времена, прекъсвачи с безопасна работа в хранително-фармацевтичния сектор (висока якост и устойчивост на високи работни условия, магнитни прекъсвачи и кодирани ключове, крачни превключватели. Предпазният прекъсвач трябва да се монтира в екстремни и достъпни помещения (в шахтата или във вратата, да се маркира по разпознаваем начин (червена дръжка на жълт фон, така че спирането на машината да може да атакува в най-кратки срокове. Спирането на машината стига до точката на предотвратяване на инциденти, намаляване на последствията от инцидент, както и предотвратяване на повреда на машината, тъй като нейната работа е неправилна.