Praven s vetnik na kasa

Касовият апарат не е изненадващ като електронен инструмент, чиято цел е регистрация на оборота и размера на данъка, който трябва да се плати от продажбите на дребно. Следенето на доходите чрез касов апарат (фискален обикновено е валидно за предприемачи, които продават стоки / услуги на физически лица, които не управляват бизнес. Има обаче каталог от снимки от приложението на касовия апарат.

Това е преди всичко за данъкоплатците, чиято възвръщаемост от пратки (в системата на физически жени не надвишава сумата от двадесет хиляди злоти през последната данъчна година. Помощта трябва да бъде, но е фактът, че има определени дейности, които обаче трябва да бъдат записани на фискалната сума, без да се посочва размерът на оборота. Това е главно за доставката на течен газ, страна на двигатели, части на ремаркета / полуремаркета, радио / телевизионно оборудване, пътнически транспортни услуги, транспорт на хора в допълнение към техния багаж, данъчни консултации, правни услуги също много различни.Преди касовия апарат ще закупи, уверете се, че работата става дума изисква администрацията на касовия апарат. Ние не изискваме тя да бъде в състояние да е в състояние, когато се продават стоки или да се предлагат услуги на фирми и организации, държавните органи и местната власт и Nbsp;. Фискална наем също е важна част от продажбата, когато услугата на фискални устройства. В случай на съмнение, квалифициран персонал ще съветва и да обясни правилата за задължителното има касовия апарат.

Заслужава да се отбележи, че например автосервизите не искат да бъдат доставяни във фискални джобове във формата, когато предлаганите от тях товари се организират от тях в колата. Защо? Поради последното, те само предоставят услугата в тази ситуация и не продават продукта. Ако обаче се окаже, че трябва да си купим фискален касов апарат, това е труден избор, защото на площада има много модели. При закупуване е необходимо да се обърне внимание дали производителят на устройството има решение на министъра на финансите, като декларира, че видът на касовия апарат отговаря на условията и на техническите критерии, които са необходими за спечелване на средства за закупуване на касов апарат.Ако купихме фискален касов апарат, трябва да помним за неговата фискализация. В системата 7 дни от момента на извършване на обсъжданата дейност, ние все още трябва да се погрижим за прилагането на нейното заявление до финансовия офис на съответния печат. Трябва да се помни, че неправилното записване може да доведе до загуба на опростено облекчение, загубата на 30% от входящия данък върху покупките, свързани с продажбите, записана в регистрационната сума - до момента на регистрация, наказателно-фискални санкции.Можете да кандидатствате за покупка на каса с отстъпка. Тя е 90% от нетната цена (без ДДС, която не е достатъчна от 700 PLN за всеки касов апарат, докладван в началото на регистрацията. ДДС, начислен по тази фактура, може да бъде приспаднат.