Kasov aparat

Касата на novitus се препоръчва на лица, които започват частна стопанска дейност и притокът им надвишава стойностите, определени от Министерството на финансите.

През деня трябва да се издава разписка за всеки продукт, закупен от потребителя, който след това е основа за оплакването на мъжа, а за жената, която извършва стопанска дейност, е основа за преминаване на данъчната служба.

За да го създадете, е необходимо да се печатат ежедневно - ежедневни фискални отчети и месечни - месечни фискални отчети. Фискален отчет (т.е. всеки ден или месечно е писмо, което се издава чрез касов апарат, което създава опции като закупуване и сумата на данъка в даден момент (ден или цял месец, с определени данъчни ставки и продажби, премахнати от данъка. Целта на това описание е да покажете вашите дневни или месечни брутни приходи, с различни ставки на ДДС.

Кога да отпечатвате отчети за касови апарати

Както стана, се споменават два вида фискални доклади: всеки ден и месечно. Както подсказва едно име, отчетите от касата се отразяват всеки ден и веднъж през май за целта му.

Ежедневният фискален отчет може да се използва за извършване на продажби в определен ден, до гърба му или до 24:00. Възможно е също да го отпечатате по-късно, преди първата транзакция на следващия ден. Трябва обаче да създадете с последната, че разпечатката след 24:00 да планира друга дата. Ежедневният фискален отчет ще ни покаже общата сума, за която бяха продадени ефектите от този значителен ден.

Данъчната служба изисква и месечни фискални отчети. Месечните фискални отчети трябва да се правят за ефекта от май до полунощ, преди първата сделка за друг ден, която започва следващия месец. Месечният отчет е лична карта, поставена в касата, която съдържа всички отпечатани по-рано ежедневни отчети. Такъв доклад ни показва списък на успехите за значителен месец. Месечният отчет се изготвя само веднъж месечно.

Ако дневният или месечният отчет се изготвя след полунощ и има още един момент преди първата продажба и отчета, няма от какво да се притеснявате, защото няма нужда да се подават решения в съвременното предложение.