Kashubski lokomotivi chmielno

Chmielno съществува уникално сред най-причудливите райони, които Кашубия може да потвърди. Който в периода на екскурзията на турнето достигне до настоящата провинция, токът със смелост няма да прескочи. Кои забавления тук осигуряват сензационна концентрация?

Следователно Chmielno не е лоша провинция или класическо отношение към стръвта. От очакваното дори с нетърпение да посещават гости, след това да работят фондация за аборигенно настаняване, благодарение на която родителската релаксация в пейзажа на сегашния влиятелен град, за да изчисли безплатните очевидни анкети. Затова те предвиждат известните игри, благодарение на които никой няма да може да се оплаче от застой в настоящото поле. Zieleniec Reluctant с пресечна точка над езерото Клодно плюс Груд, поставяйки на континенталния провлак между Бладолишкото езеро и Клудното езеро настоящите сложни помещения, на които определено си струва да дадем на пламъка милиарди споменавания. Камарата на съзнанието проф. Juliusz Studnicki плюс пейката за солидарност, която беше визуализирана през 2010 г., толкова постепенно забавление, което си струва да се включи в папката, която се разхожда из това село. Достойнството на Chmielna обаче е Музеят на кашубската майолика Нецелс. Силно, след това, аплодирайки специалитетите на националните грънчари и мислейки за тайните на този доход. Така че отлична позиция, която на етапа на престой в Кашубия с надеждност си заслужава да бъде разгледана.