Greshka v kasov aparat 484

Предприемачите, които продават продукти или услуги с помощта на касов апарат, трябва да помислят за редица задължения, които ги смущават. Записването с помощта на касови апарати у нас е нормативно регламентирано. Съответните закони и закони подробно описват задълженията на потребителя и собственика на касови апарати. Касовите апарати Novitus работят добре в някои магазини, понякога дори в големи площи. След като закупите устройството, трябва да подпишете договор с правилната услуга - тази услуга не само ще извърши всички ремонти на касата, но и ще извърши фискализацията му.

Данъчната служба трябва да бъде уведомена предварително за тази нова дейност, тъй като изисква служител с това звание да действа в нея. По време на фискалната служба служителят ще отпечата отчет от касата, а човекът от данъчната служба ще изготви подходящ отчет. Предприемачът е длъжен да съхранява тези документи заедно с работата на касовия апарат. Подобна процедура се прилага и при четене от становището на фискалния касов апарат. Предприемачът трябва да има, че му е позволено да прави само малки промени в осведомеността на касите. Със сигурност тогава само добавяйте или измервайте продукти или услуги от мислите си. Малко хора знаят, че не само продажбите на продукти, но и всички услуги се записват с помощта на касата. Тези въпроси са подробно регламентирани в съответния закон, като се изброяват професиите и работните места, в които е посочена сумата. Липсата на касов апарат или липсата на регистрирани продажби по него води до високи глоби, наложени от данъчната служба. Потребителят на касов апарат трябва и трябва да помни, че в резултат на всеки ден, но също така и седмица, месец и година, той трябва да отпечата съответен доклад, представящ подробен списък на дейностите, създадени в даден счетоводен период. Липсата на подходящи доклади също вероятно съществува за службата да наложи наказание. Следователно всеки продавач трябва да осигури на своите служители подходящо обучение за обслужване на касови апарати. Едва ли всеки предприемач знае, че трябва да има и резервен касов апарат на всяко от местата, където имате основен касов апарат, тъй като записите за продажби не могат да бъдат прекъснати, дори ако устройството се повреди.