Data na kasov aparat

Всеки данъкоплатец, който продава стоки на физически лица, е длъжен да регистрира оборот с помощта на касов апарат. Това е начин за прилагане на подходящи споразумения с данъчните власти. Това се отнася до закона & nbsp; законът е важен.

Energy Beauty Bar

Ами грешния касов апарат?

Струва си да се организира в така наречените резервни пари в такива ситуации. Да се грижи за това не е законово изискване, а в полза на всеки мениджър е да помисли своевременно за подобно освобождаване. Идеален за извънредни ситуации, които се нуждаят от подходящо ремонтиране на оборудването. В текста законът за ДДС ясно постановява, че при успеха на невъзможността да се създаде търговски регистър чрез резервен касиер, данъкоплатецът трябва да спре продажбата. Резервният фонд може да се пази от ненужния и непредвидим бизнес престой. Струва си, че желанието да се използва резервният касов апарат трябва да се докладва на данъчната служба, да се говори за провала на мебелите и да се предоставят знания за заместващото ястие.

За съжаление, когато се споменава по-горе, липсата на касов апарат, включително сумата на резервите, е ограничена от необходимостта да се спре продажбата. Така че не можете да финализирате продажбата и такива класове са незаконни и могат да бъдат ограничени с последиците в ситуация на висока финансова тежест. Не призовава за качество, при което мъжът ще поиска разписка за него.

Трябва да е лесно да се информира за провала на сервиза за ремонтни услуги и пощенските фискални принтери, но също и за данъчните органи за функционирането на регистъра на оборота за един час ремонт на устройството и затова клиентите с пропуск в продажбите.

Само в случай на онлайн търг, предприемачът не трябва да прекъсва нашите роли, но иска да направи няколко условия - в съхраняваните записи трябва да се посочва точно кой продукт е платен; плащането трябва да се извърши онлайн или по пощата. В тази форма продавачът - данъкоплатец, ще бъде идеален за вписване на фактура с ДДС.